2020-01-20

Ciekawa wizyta naszej absolwetki

W piątek 17 stycznia uczniowie klas  III liceum (grupy 'rozszerzonej' z języka angielskiego) mieli przyjemność gościć Julię Cichanin - absolwentkę naszego gimnazjum a teraz -  studentkę Pace University w Nowym Jorku. Julia opowiadała nam o swojej drodze ku studiom w Stanach Zjednoczonych i o dals...


Czytaj cały artykuł
2020-01-17

IIB na lodowisku

W dniu 15 stycznia 2020 r. Klasa II B LO odbyła alternatywną lekcję wychowania fizycznego na lodowisku „Pod telegrafem”. Aktywna 90minutowa lekcja była kontynuacją lekcji z roku ubiegłego, w której uczniowie stawiali pierwsze kroki i doskonalili swoje łyżwiarskie umiejętności. Młodzież wzięła udz...


Czytaj cały artykuł
2020-01-15

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami na zakończenie I semestru odbędzie się w środę 22 stycznia o godz. 17.30. Zebranie rozpocznie się w kaplicy szkolnej krótkim koncertem kolęd w wykonaniu uczniów. Serdecznie zapraszamy.

2020-01-13

"Arpegio" w Będzinie

Tegoroczna edycja 26 Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie poprzedziły eliminacje w 39 ośrodkach eliminacyjnych z całej Polski oraz z Litwy, Białorusi i Ukrainy. W różnych kategoriach wykonawczych i wiekowych wystąpiło ponad 1650 podmiotów wykonawczych. Biorąc pod uwagę tak sze...


Czytaj cały artykuł
2020-01-11

Ranking liceów czasopisma "Perspektywy"

9 stycznia 2020 ukazał się kolejny ranking liceów ogólnokształcących przygotowany przez czasopismo "Perspektywy". Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki zajęło 357 miejsce w Polsce (wszystkich liceów jest ok. 1900, ranking ujmuje 1000 z nich) i zdobyło tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2020".

http://licea.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-liceow

 

2020-01-06

Film „Czyściciele Internetu”

Zapraszamy na bezpłatny pokaz filmu: w środę  8 stycznia 2020 r.  o godz. 15:00 w Pracowni  Filmoteki Szkolnej w sali 26 ZSKDK.

Wejście dla uczniów tylko za pisemną zgodą rodzica, formularz z oświadczeniem  rodzica  do odebrania we wtorek w godz. 8.00 – 14.30 w sali 26.

Film „Czyściciele Intern...


Czytaj cały artykuł