Konkurs Fotograficzny "Niepodległa w kadrze"

2020-10-30

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz organizuje Konkurs Fotograficzny "Niepodległa w kadrze", w którym zadaniem uczestników będzie wykonanie minimum 3, maksymalnie 12 fotografii do kalendarza na rok 2021. Powinny one zawierać propozycję przypisania do wybranego miesiąca. Zdjęcia te mają przedstawiać miejsca, bądź obiekty o historycznym znaczeniu, a w szczególności takie, które kierują myśli ku naszej drodze do niepodległości. Mogą to być miejsca pamięci, święta narodowe, pomniki, miejsca wydarzeń historycznych, znanych postaci itd. Zwycięskie fotografie zostaną wykorzystane w oficjalnym kalendarzu, wydanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego bez limitów wiekowych. Jego celem jest promowanie postaw patriotycznych, a także rozwijanie zainteresowań artystycznych wśród uczestników.

Aby zgłosić się do Konkursu należy dostarczyć najpóźniej do dnia 06.11.2020 roku kopię fotografii w formie cyfrowej na płycie DVD lub CD-ozdzielczość każdego zdjęcia powinna być w rozmiarze przynajmniej 2300 x 4000 pixeli (ok. 20 x 34 cm) w rozdzielczości 300 pikseli/cal. Dodatkowo do płyty należy dołączyć wydrukowane fotografie w formacie A4, podpisane na odwrocie w formule: imię i nazwisko autora, miejsce wykonania fotografii i opis co przedstawia, a także propozycję miesiąca jaki ma reprezentować fotografia.

Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Sekretariat Biura Wojewody (pok. 126, I piętro)

Do płyty i wydruku zdjęć należy dołączyć wypełnioną czytelnie i podpisaną przez autora zdjęć kartę zgłoszenia. Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy z biblioteką. Nadesłane lub dostarczone fotografie bez dołączonej, podpisanej karty zgłoszenia nie zostaną przyjęte do Konkursu. Kapituła konkursowa przyzna 12 nagród.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.