Administracja strony

Szkoła Podstawowa:
wicedyrektor Beata Pytel - dyrektor3@kostka-kielce.pl

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące:
wicedyrektor Anna Pierzak - dyrektor2@kostka-kielce.pl