Rekrutacja

Rok szkolny 2019/2020

  Klasy 0,  I

 

Wymagane dokumenty*:

  • kwestionariusz - podanie
    Do pobrania w sekretariacie szkoły wraz z numerem referencyjnym**
  • Opinia ks. Proboszcza
  • Opinia wychowawcy z przedszkola
  • Opinia katechety z przedszkola
  • Dwa zdjęcia

*Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły
**Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na niego.

Ważne daty
  • 03.12.2019 - rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy
  • 28.01.2019 - 01.03.2019 - składanie dokumentów w sekretariacie
  • 18.03.2019 - godzina 12.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji

Rozmowa rekrutacyjna rodziców i dziecka z Dyrekcją szkoły od  19 lutego do 12 marca 2019 r.  

Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego i klasy I mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej.Wpłaty wpisowego w wysokości 600 zł należy dokonać w terminie 7 dni od podpisania umowy. Opłata miesięczna dla uczniów będzie wynosić:
- w klasie "0" 360 PLN za miesiąc (przez 10 miesięcy)
- w klasach I-VIII 360 PLN za miesiąc (przez 10 miesięcy)