Rekrutacja

Wyniki Rekrutacji

Numery referencyjne wniosków uczniów przyjętych do klas „0”
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

Rok szkolny 2019/2020

 

    „0”a

 

4/”0”/2019

 

5/”0”/2019

 

9/”0”/2019

 

12/”0”/2019

 

14/”0”/2019

 

16/”0”/2019

 

17/”0”/2019

 

20/”0”/2019

 

24/”0”/2019

 

25/”0”/2019

 

32/”0”/2019

 

34/”0”/2019

 

35/”0”/2019

 

37/”0”/2019

 

40/”0”/2019

 

 „0”b         

 

 

2/”0”/2019

 

6/”0”/2019

 

7/”0”/2019

 

8/”0”/2019

 

10/”0”/2019

 

13/”0”/2019

 

15/”0”/2019

 

19/”0”/2019

 

23/”0”/2019

 

26/”0”/2019

 

28/”0”/2019

 

29/0”0”/2019

 

33/”0”/2019

 

36/”0”/2019

 

39/”0”/2019

23 kwietnia 2019 r o godz. 16.00 – odbędzie się spotkanie przyjętych dzieci i rodziców z dyrekcją i wychowawcami w Kaplicy Szkolnej. 

                                        

Numery referencyjne wniosków uczniów przyjętych do klas pierwszych
w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

Rok szkolny 2019/2020

 

. Klasa I a .

 

1/SP/2019

 

8/SP/2019

 

12/SP/2019

 

15/SP/2019

 

18/SP/2019

 

19/SP/2019

 

20/SP/2019

 

21/SP/2019

 

22/SP/2019

 

24/SP/2019

 

25/SP/2019

 

26/SP/2019

 

27/SP/2019

 

28/SP/2019

 

29/SP/2019

 

36/SP/2019

 

39/SP/2019

 

43/SP/2019

 

49/SP/2019

 

54/SP/2019

 

60/SP/2019

 

62/SP/2019

 

65/SP/2019

 

67/SP/2019

 

 

 . Klasa I b .

 

 

2/SP/2019

 

5/SP/2019

 

6/SP/2019

 

9/SP/2019

 

7/SP/2019

 

10/SP/2019

 

17/SP/2019

 

31/SP/2019

 

32/SP/2019

 

33/SP/2019

 

41/SP/2019

 

42/SP/2019

 

48/SP/2019

 

50/SP/2019

 

51/SP/2019

 

53/SP/2019

 

56/SP/2019

 

59/SP/2019

 

63/SP/2019

 

64/SP/2019

 

68/SP/2019

 

69/SP/2019

 

70/SP/2019

23 kwietnia 2019 r o godz. 17.30 – odbędzie się spotkanie przyjętych dzieci i rodziców z dyrekcją i wychowawcami w Kaplicy Szkolnej.

 

PUBLICzna KAtolicka Szkoła Podstawowa

REKRUTACJA do KLASY Pierwszej

(do klasy VII informacje poniżej)

 

W związku z reformą oświaty i likwidacją  gimnazjów, na wniosek Diecezji Kieleckiej dotychczasowe publiczne KATOLICKIE GIMNAZJUM im. św. Stanisława Kostki zostanie PRZEKSZTAŁCONE
z dniem 01.09.2019 r.  
w publiczną KATOLICKĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ.

Obecna rekrutacja dotyczy  naboru do pierwszych klas przekształconej z gimnazjum
 publicznej KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ*.

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa stawia sobie za cel wspieranie rodziców w katolickim wychowaniu ich dzieci oraz edukację na najwyższym poziomie uwzględniając różnice w rozwoju i zainteresowaniach uczniów**.

 

Wymagane dokumenty***:

§  Kwestionariusz - wniosek  [Do pobrania w sekretariacie szkoły wraz z numerem referencyjnym****]

§  Opinia ks. Proboszcza

§  Opinia wychowawcy z przedszkola

§  Opinia katechety z przedszkola

§  Dwa zdjęcia

 

   * Deklarowana wpłata na cele edukacyjne w klasach I-VIII –170 zł miesięcznie przez 10 miesięcy .

  ** Edukacja zróżnicowana (informacje poniżej).

*** Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

**** Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na ten numer.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Ważne daty

·       03.12.2018 - rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy

·       28.01.2019 - 11.03.2019 - składanie dokumentów w sekretariacie

·       18.03.2019 godzina 12.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Rozmowa rekrutacyjna rodziców i dziecka z komisją rekrutacyjną szkoły od 20 lutego do 12 marca 2019 r. 

ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2.      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy rozpatrzenie zgłoszeń oraz ustalenie i przekazanie dyrektorowi listy kandydatów przyjętych.

 

3.      W przypadku większej liczby zgłoszonych niż przewidywanych miejsc zostaną uwzględnione następujące kryteria ustawowe (wymagane dokumenty potwierdzające):

§  wielodzietność rodziny kandydata,

§  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

§  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

§  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

§  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

§  objęcie kandydata pieczą zastępczą,

§  wyniki w nauce.

 

4.      Komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze również pod uwagę kryteria dodatkowe:

§  dzieci posiadające rodzeństwo w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

REKRUTACJA do KLASY „0”

(niepublicznej)

Wymagane dokumenty*:

§  Kwestionariusz - wniosek  [Do pobrania w sekretariacie szkoły wraz z numerem referencyjnym***]

§  Opinia ks. Proboszcza

§  Opinia wychowawcy z przedszkola

§  Opinia katechety z przedszkola

§  Dwa zdjęcia

* Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

** Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na ten numer.

 

Ważne daty

·       03.12.2018 - rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy

·       28.01.2019 - 11.03.2019 - składanie dokumentów w sekretariacie

·       18.03.2019 godzina 12.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Rozmowa rekrutacyjna rodziców i dziecka z dyrekcją szkoły od 20 lutego do 12 marca 2019 r. 

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej.

Opłata miesięczna dla uczniów będzie wynosić: 
- w klasie "0" 360 PLN za miesiąc (przez 10 miesięcy)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

NIEPubliczna KAtolicka Szkoła Podstawowa

REKRUTACJA do KLASY VII 

Wymagane dokumenty*:

§  Kwestionariusz - wniosek  [Do pobrania w sekretariacie szkoły wraz z numerem referencyjnym**]

§  Opinia ks. Proboszcza

§  Opinia wychowawcy z przedszkola

§  Opinia katechety z przedszkola

§  Dwa zdjęcia

 

  * Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

 ** Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na ten numer.

Wpisowe 200 PLN

Opłata miesięczna dla uczniów będzie wynosić: 
- w klasie "VII" 360 PLN za miesiąc (przez 10 miesięcy)

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Ważne daty

·       11.02.2019 - rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy

·       04.03.2019 - 25.04.2019 - składanie dokumentów w sekretariacie

·      25.04.2019, godz. 17.30 – TEST z MATEMATYKI, języka POLSKIEGO i języka ANGIELSKIEGO

·       12.05.2019 godzina 12.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++