Rekrutacja

NIEPUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

Przyjęcia  DO KLASY  0 i III , IV - VIII

Wymagane dokumenty*:

Kwestionariusz - wniosek

§  Opinia ks. Proboszcza

§  Opinia wychowawcy z przedszkola

§  Opinia katechety z przedszkola

§  Dwa zdjęcia

 

  * Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

 ** Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na ten numer.

Wpisowe 200 PLN

Opłata miesięczna dla uczniów będzie wynosić: 
- w klasie "0" , III i klasach IV - VIII  - 360 PLN za miesiąc (przez 10 miesięcy)

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Ważne daty

·       12.02.2020 - rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy

·       03.03.2020 - 27.05.2020 - składanie dokumentów w sekretariacie

 27.05.2020, godz. 17.30 – TEST ODWOŁANY

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

PUBLICzna KAtolicka Szkoła Podstawowa

REKRUTACJA do KLASY Pierwszej

 
 
 

Wyniki rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej

 

 

Rodzice potwierdzają, że dziecko przyjęte do klasy 0 lub I  będzie chodziło do naszej szkoły telefonicznie do sekretariatu lub księgowości szkoły w dniach 23-25 marca br. w godzinach 9.00 - 12.00. 

 

 

 

Obecna rekrutacja dotyczy  naboru do pierwszych klas przekształconej z gimnazjum
 publicznej KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ*.

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa stawia sobie za cel wspieranie rodziców w katolickim wychowaniu ich dzieci oraz edukację na najwyższym poziomie uwzględniając różnice w rozwoju i zainteresowaniach uczniów**.

 

Wymagane dokumenty***:

§  Kwestionariusz - wniosek  [Do pobrania w sekretariacie szkoły wraz z numerem referencyjnym****]

§  Opinia ks. Proboszcza

§  Opinia wychowawcy z przedszkola

§  Opinia katechety z przedszkola

§  Dwa zdjęcia

 

   * Deklarowana wpłata na cele edukacyjne w klasach I  i następnych – 170 zł miesięcznie przez 10 miesięcy .

  ** Edukacja zróżnicowana (informacje poniżej).

*** Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

**** Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na ten numer.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Ważne daty

·       03.12.2019 - rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy

·      20.01.2020 - 12.03.2020 - składanie dokumentów w sekretariacie

·      20.03.2020 godzina 12.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Rozmowa rekrutacyjna rodziców i dziecka z komisją rekrutacyjną szkoły od 12 lutego do 13 marca 2020 r. (Na rozmowę umawiamy się w sekretariacie szkoły)

ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2.      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy rozpatrzenie zgłoszeń oraz ustalenie i przekazanie dyrektorowi listy kandydatów przyjętych.

 

3.      W przypadku większej liczby zgłoszonych niż przewidywanych miejsc zostaną uwzględnione następujące kryteria ustawowe (wymagane dokumenty potwierdzające):

§  wielodzietność rodziny kandydata,

§  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

§  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

§  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

§  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

§  objęcie kandydata pieczą zastępczą,

§  wyniki w nauce.

 

4.      Komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze również pod uwagę kryteria dodatkowe:

§  dzieci posiadające rodzeństwo w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

REKRUTACJA do KLASY „0”

(niepublicznej)

Wymagane dokumenty*:

§  Kwestionariusz - wniosek  [Do pobrania w sekretariacie szkoły wraz z numerem referencyjnym***]

§  Opinia ks. Proboszcza

§  Opinia wychowawcy z przedszkola

§  Opinia katechety z przedszkola

§  1 zdjęcie

* Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

** Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na ten numer.

 

Ważne daty

·       03.12.2019 - rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy

·       20.01.2020 -  12.03.2020 - składanie dokumentów w sekretariacie

·       20.03.2020 godzina 12.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Rozmowa rekrutacyjna rodziców i dziecka z dyrekcją szkoły od 12 lutego do 13 marca 2020 r. (Na rozmowę umawiamy się w sekretariacie szkoły).

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej.

Opłata miesięczna dla uczniów będzie wynosić: 
- w klasie "0" 360 PLN za miesiąc (przez 10 miesięcy)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++