Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej tworzą:

  • Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki
  • Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki
  • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej

Kalendarium roku szkolnego

02.09.2018 - Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego

Godzina 16:00 w kościele p.w. św. Wojciecha w Kielcach

03.09.2018 - Rozpoczęcie roku szkolnego

Obowiązuje odświętny strój szkolny.

18.09.2018 - Święto Patrona Szkoły

Obowiązuje odświętny strój szkolny.

22.09.2018 - Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy