MLEGITYMACJA

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. Jest to legitymacja szkolna w smartfonie, będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do muzeum itp.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Procedury wydawania mLegitymacji

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 • Pobrać wniosek ze strony ( do pobrania ) lub z sekretariatu, wypełnić i złożyć go w sekretariacie wraz z legitymacją w wersji papierowej (w celu weryfikacji danych). Wniosek musi być podpisany przez rodziców.
 • Wysłać do sekretariatu na adres sekretariat@kostka-kielce.pl zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, oraz o wymiarach nie mniejszych niż 492×633 piksele. Zdjęcie powinno być wykonane: na jasnym tle, w dobrej ostrości, twarz ma zająć 70-80% zdjęcia, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnym szkłem, patrząc na wprost, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą. Zdjęcie można wykonać w bezpłatnym kreatorze zdjęć do mLegitymacji Kreator zdjęć do mLegitymacji
 • Cierpliwie czekać na otrzymanie z sekretariatu zwrotnej odpowiedzi z kodem QR i kodem aktywacyjnym.
 • Zainstalować aplikację mObywatel.
 • Kliknąć w ikonę Plus i wybrać z listy Legitymacja Szkolna.
 • Zapoznać się oraz zaakceptować regulamin, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wyrazić zgodę na użycie aparatu.
 • Zeskanować kod QR otrzymany ze szkoły i zatwierdzić go.
 • Podać kod aktywacyjny, który widnieje obok kodu QR i aktywować go.
Aplikacja mObywatel

mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Unieważnienie mLegitymacji

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

 • na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego) ( do pobrania ), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
 • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).
Jak zweryfikować mLegitymację szkolną?

Weryfikacja wizualna

Proces potwierdzenia ważności mLegitymacji szkolnej może być dokonany na podstawie następujących działań:
Okazanie dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego (weryfikacja wizualna tak jak tradycyjnej legitymacji szkolnej).
Prezentowany dokument posiada takie zabezpieczenia jak:

 1. Hologram – kolor hologramu zmienia się przy poruszaniu telefonem
 2. Element dynamiczny – flaga na ekranie telefonu faluje
 3. Data wydania legitymacji
 4. Termin ważności legitymacji – oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony)
 5. Czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy
 6. Powtarzający się wzór tła

Wszystkie powyższe elementy można sprawdzić jedynie poprzez weryfikację wizualną, bez konieczności wykonywania dodatkowych akcji w telefonie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych: (Dz.U. 2018 poz. 2011

Skip to content