REKRUTACJA DO KLASY „0” w roku szkolnym 2024/2025

(publiczna)

Wymagane dokumenty*

  Kwestionariusz – wniosek  (Do pobrania w sekretariacie szkoły lub przez stronę www.kostka-kielce.pl)

  Opinia ks. Proboszcza

  Opinia wychowawcy z przedszkola

  Opinia katechety z przedszkola

  Jedno zdjęcie

*   Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, gdzie zostanie nadany numer referencyjny**

**  Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na ten numer.

 
*** Deklarowana wpłata na cele edukacyjne  – 170 zł miesięcznie przez 10 miesięcy .

Proponowane zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy 0 :  3 godziny języka angielskiego, zajęcia szachowe, ceramika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, logopedia, świetlica.

Dodatkowo płatne: basen, robotyka, karate, hip-hop, język angielski – native speaker, zajęcia piłki nożnej Dap.

Ważne daty

·       02.01.2024 – rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy

·       23.01.2024 – 14.03.2024 – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły

·       01 luty – 9 luty oraz 26 luty – 15 marca 2024r. Rozmowa  rodziców i dziecka z dyrektorem szkoły

19.03.2024 godzina 12.00 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

 

       +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego mają dzieci,
których rodzeństwo uczęszcza do Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

REKRUTACJA  DO  KLASY  PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

Katolicka Szkoła Podstawowa stawia sobie za cel wspieranie rodziców w katolickim wychowaniu ich dzieci oraz edukację na najwyższym poziomie uwzględniając różnice w rozwoju i zainteresowaniach uczniów.

 

Wymagane dokumenty***:

  Kwestionariusz – wniosek  [Do pobrania w sekretariacie szkoły lub przez stronę www.kostka-kielce.pl]

  Opinia ks. Proboszcza

  Opinia wychowawcy z przedszkola

  Opinia katechety z przedszkola

  Dwa zdjęcia

   * Deklarowana wpłata na cele edukacyjne od klasy I przez kolejne lata nauki – 170 zł miesięcznie przez 10 miesięcy .

** Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, gdzie zostanie nadany numer referencyjny***.

*** Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na ten numer.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Ważne daty

·       02.01.2024 – rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy

·       29.01.2024 – 14.03.2024 – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły

·       01 luty – 9 luty oraz 26 luty – 15 marca 2024r. Rozmowa  rodziców i dziecka z dyrektorem szkoły

19.03.2024 godzina 12.00 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji      rekrutacyjnej.

2.      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy rozpatrzenie zgłoszeń oraz ustalenie i przekazanie dyrektorowi listy kandydatów przyjętych.

3.      W przypadku większej liczby zgłoszonych niż przewidywanych miejsc zostaną uwzględnione następujące kryteria ustawowe (wymagane dokumenty potwierdzające):

·       wielodzietność rodziny kandydata,

·       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

·       niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

·       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

·       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

·       objęcie kandydata pieczą zastępczą,

·       wyniki w nauce.

4.      Komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze również pod uwagę kryteria dodatkowe:

·         dzieci posiadające rodzeństwo w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Proponowane zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III :   zajęcia szachowe, ceramika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, logopedia, świetlica.

Dodatkowo płatne: basen, robotyka, karate, hip-hop, język angielski – native speaker, zajęcia piłki nożnej Dap.

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa stawia sobie za cel wspieranie rodziców w katolickim wychowaniu ich dzieci oraz edukację na najwyższym poziomie uwzględniając różnice w rozwoju i zainteresowaniach uczniów

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REKRUTACJA  DO  KLAS VII – VIII  2024/2025

Wymagane dokumenty*:

  Kwestionariusz – wniosek  (Do pobrania w sekretariacie szkoły)

  Opinia ks. Proboszcza

  Opinia wychowawcy

  Opinia katechety

  Dwa zdjęcia

  Test sprawdzający z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego

  * Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

Opłaty:

Szkoła publiczna (klasy IV i  V)

Deklarowana miesięczna wpłata na cele edukacyjne wynosi  170zł przez 10 miesięcy.

Szkoła niepubliczna (klasy VI, VII, VIII ) 

Wpisowe 500 PLN

Opłata miesięczna dla uczniów będzie wynosić:  390 PLN  przez 10 miesięcy

_________________________________________________________________________________________

 

Skip to content