Słowa hymnu

Polskiej młodzieży Patronie
– Święty Stanisławie.
Wznosim do Ciebie swe dłonie,
modłów naszych chór.

Ty prowadź nas, przez trud i znój
Na Chrystusowy szlak.
Niech świeci nam wciąż przykład Twój,
Matki Królowej Anielskiej znak.

W Hostię wpatrzony w pokorze
– Święty Stanisławie,
W sercu wykuwasz ład Boży,
wielką Ducha moc.

Ty prowadź nas, przez trud i znój
Na Chrystusowy szlak.
Niech świeci nam wciąż przykład Twój,
Matki Królowej Anielskiej znak.

Melodia hymnu

Chcesz posłuchać melodii hymnu? Nic prostszego! Pobierz ją na komputer

Skip to content