Dokumenty SP

 • Karta zgłoszenia na świetlicę szkolną.

PZO i WE CHEMIA SP

 • Wymagania Edukacyjne z chemii klasa VIII
 • Wymagania Edukacyjne z chemii klasa VII

PZO i WE GEOGRAFIA SP

 • Wymagania Edukacyjne z geografii klasa V
 • Wymagania Edukacyjne z geografii klasa VI
 • Wymagania Edukacyjne z geografii klasa VII
 • Wymagania Edukacyjne z geografii klasa VIII

Konkursy SP

 • Karta zgłoszeniowa XV Konkursu jasełek i przedstawień wigilijnych
 • Konkurs „Kielce – Miasto Legionów”
 • Konkurs literacki 2019

PZO i WE HISTORIA

 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych – historia
 • Wymagania Edukacyjne z historii klasa IV
 • Wymagania Edukacyjne z historii klasa V
 • Wymagania Edukacyjne z historii klasa VI
 • Wymagania Edukacyjne z historii klasa VII
 • Wymagania Edukacyjne z historii klasa VIII
 • Zasady oceniania z historii

WE- WOS

WE – Technika

 • Wymagania edukacyjne – Technika

WE – Muzyka

 • Wymagania edukacyjne – muzyka

PZO i WE JĘZYK ANGIELSKI

 • Dostosowania wymagań edukacyjnych język angielski
 • PZO język angielski
 • Wymagania Edukacyjne język angielski klasa IV
 • Wymagania edukacyjne język angielski klasa V
 • Wymagania edukacyjne język angielski klasa VI
 • Wymagania edukacyjne język angielski klasa VII
 • Wymagania edukacyjne język angielski klasa VIII

PZO i WE INFORMATYKA SP

 • PZO – Informatyka
 • Wymagania Edukacyjne z informatyki klasa IV
 • Wymagania Edukacyjne z informatyki klasa V
 • Wymagania Edukacyjne z informatyki klasa VII
 • Wymagania Edukacyjne z informatyki klasa VIII

PZO i WE JĘZYK POLSKI SP

 • Dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski
 • PZO – Język Polski
 • Wymagania Edukacyjne z języka polskiego klasa IV
 • Wymagania Edukacyjne z języka polskiego klasa V
 • Wymagania Edukacyjne z języka polskiego klasa VI
 • Wymagania Edukacyjne z języka polskiego klasa VII
 • Wymagania Edukacyjne z języka polskiego klasa VIII

PZO i WE MATEMATYKA SP

 • PZO – Matematyka
 • Wymagania Edukacyjne z matematyki klasa IV
 • Wymagania Edukacyjne z matematyki klasa V
 • Wymagania Edukacyjne z matematyki klasa VI
 • Wymagania Edukacyjne z matematyki klasa VII
 • Wymagania Edukacyjne z matematyki klasa VIII

PZO i WE PRZYRODA SP

 • Dostosowania wymagań edukacyjnych
 • PZO – Przyroda
 • Wymagania Edukacyjne z przyrody klasa IV

Wymagania Edukacyjne Biologia

PZO i WE WYCHOWANIE FIZYCZNE SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • Wymagania edukacyjne do klasy I
 • Wymagania edukacyjne do klasy II
 • Wymagania edukacyjne do klasy III
 • Zasady oceniania
Skip to content