Przedsiębiorczość w SP

2021-04-21

Aktywność i przedsiębiorczość

We wrześniu 2019 roku zgłosiliśmy udział w projekcie Narodowego Instytutu Wolności „POZA – formalni!”, skierowanym do uczniów szkół podstawowych. To długofalowe przedsięwzięcie miało na celu wspieranie przedsiębiorczości społecznej poprzez edukację społeczno-ekonomiczną i obejmowało takie formy uczestnictwa, jak udział w quizach, warsztatach, wizytach studyjnych, działalność na rzecz środowiska i inne. Do projektu przystąpiło 250 uczestników z 10 szkół, w tym 30 uczniów z klas szóstych i siódmych naszej szkoły (obecnie o rok wyżej).

Już na pierwszym etapie nasi uczestnicy dostali aż trzy z sześciu przyznanych wówczas nagród. Z powodu pandemii projekt przedłużał się i zmieniały się jego zasady, ale braliśmy aktywny udział w każdej jego postaci. Dzięki temu jako jedyna szkoła byliśmy reprezentowani do końca przez dwie grupy uczestników. W podsumowaniu konkursu nagrodzono szkołę dwoma nowoczesnymi laptopami.


Galeria