Rozpoczęcie roku szkolnego

2021-08-30

 

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w dniu 1 września zajęciami szkolnymi w „ławkach” jako normalny dzień lekcji bez uroczystej inauguracji. Uczniowie Szkoły Podstawowej rozpoczynają zajęcia o godz. 8:00 wg poniżej zamieszczonego planu.

Plan 0-III: https://cdn.kostka-kielce.pl/docs/doc_f748687430-612cd6e4b4c5f.xlsx

Plan IV-VIII: https://cdn.kostka-kielce.pl/docs/doc_e2d5104b7d-612cd72fa334d.xlsx

W tym dniu o godz. 8.50 klasy 0 - III będą uczestniczyć we Mszy św. na której poświęcone zostaną pomoce szkolne.

Klasy 0 - IV   wchodzą do szkoły wejściem głównym

Klasy V - VIII  wejściem bocznym.

Od 1 września świetlica szkolna działa w godzinach 7.00 - 8.00 i od 11.20 - 17.00,  jest  również możliwość skorzystania z obiadów.

W tym dniu obowiązuje odświętny strój szkolny.