Spotkania z rodzicami

2020-09-07

Spotkania z rodzicami odbędą się w/g ustalonego porzadku: 

 

 

Poniedziałek  7 września g. 17.30

Klasy I w szkole:

Klasa Ia - sala teatralna

Klasa Ib - kaplica szkolna

Klasy 0, II, III w formie on-line na platformie  Teams

Wtorek 8 września  g. 17.30 

Klasa IVa - kaplica szkolna

W związku z nieobecnością wychowawcy spotkanie dla klasy IV b odbędzie się w późniejszym terminie.

Pozostałe klasy: V, VI, VII, VIII w formie on-line na platformie  Teams