Wyniki rekrutacji

2020-08-11

Wyniki rekrutacji do Katolickiego LO będą ogłoszone w środę 12 sierpnia 2020 o godz.10.00.

Do wtorku 18 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 - kandydaci umieszczeni na liście przyjętych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki doręczając:

1. oryginał świadectwa,

2. oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

3. kartę zdrowia,

4. kartę informacyjną,

5. szkolny kwestionariusz kandydata

6. 2 podpisane zdjęcia.