21cbb0a772d63228c3460da55075941e

15.10.2018r dziewczynki klasy 3b odwiedziła p. Katarzyna Wrońska, mama jednej z naszych uczennic, która opowiedziała nam o pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Pani Kasia na początku przybliżyła nam rodzaje niepełnosprawności i oraz cechy charakterystyczne dla poszczególnych grup. Dzieci miały możliwość zadawania pytań, zobaczenia jak wygląda wózek inwalidzki, aparat słuchowy, a także mogły poznać sposoby porozumiewania się osób niepełnosprawnych, takie jak język migowy czy piktogramy. Uczennice mogły także dotknąć tekst w języku Braile’a a nawet spróbować go odczytać. Nauczyły się także jak w języku migowym powiedzieć dzień dobry i do widzenia. Spotkanie miało na celu uświadomienie uczennicom problemów osób niepełnosprawnych, wzajemne zrozumienie i niwelowanie przesądów oraz panujących stereotypów. Bardzo dziękujemy p. Katarzynie i czekamy z niecierpliwością na kolejną wizytę.Skip to content