INFORMACJA PRASOWA Cyberbezpieczny uczeń, c
yberbezpieczna szkoła Poradniki dla szkół o bezpieczeństwie online Sexting, grooming czy cyberstalking – wraz z rozwojem nowoczesnych technologii wciąż pojawiają się nowe zjawiska, które mogą zagrozić bezpieczeństwu młodych użytkowników internetu. Dlatego Państwowy Instytut Badawczy NASK przygotował dla nauczycieli dwa poradniki pt. „Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, dzięki którym łatwiej wykrywać i reagować na niepokojące zdarzenia w sieci. Młodzież żyje w internecie Przebywanie w internecie to dla młodzieży codzienność. Stykają się z nim po raz pierwszy w coraz młodszym wieku – z badania NASK „Nastolatki 3.0” wynika, że dzieci samodzielnie zaczynają korzystać z zasobów internetowych już od siódmego roku życia. Obecnie średni czas korzystania z internetu wśród nastolatków wynosi ponad 4 godziny dziennie, ale posługiwanie się powszechnie dostępnymi smartfonami może oznaczać, że młodzi są online praktycznie cały czas. „Korzystanie przez młodych użytkowników z sieci oraz coraz większa obecność internetu w edukacji i w procesach komunikowania w szkole i poza nią powinny iść w parze zarówno z edukacją dotyczącą bezpiecznego korzystania z sieci, jak i tworzeniem i wdrażaniem zasad profilaktyki oraz procedur reagowania na zagrożenia cyberprzestrzeni. Najważniejsze znaczenie dla zapewnienia podstaw bezpieczeństwa cyfrowego w szkole mają działania edukacyjne i profilaktyczne. Ważne jest posiadanie przez szkołę opracowanych modeli reagowania w sytuacjach kryzysowych” – czytamy we wstępie do poradnika „Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, opracowanego przez specjalistów NASK. Cyberprzemoc, sexting i grooming – rodzaje zagrożeń i procedury postępowania W obu częściach poradnika dla nauczycieli i dyrektorów zawarto informacje o zagrożeniach czyhających na młodych internautów oraz propozycje działań w przypadku wystąpienia ich. Każde zagrożenie opisano w krótki, przystępny sposób, uzupełniając opisy wynikami badań i stosownymi przepisami prawa oraz poradami. Przy każdym opisie znajduje się też informacja, czy dane zagrożenie podlega ochronie w ramach usług bezpieczeństwa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, do której w niedługim czasie będą podłączone wszystkie szkoły w Polsce. Publikacja wskazuje również, czy zagadnienia wymagają podjęcia działań edukacyjnych lub interwencyjnych. Pierwsza część poradnika opisuje m.in. zjawisko cyberprzemocy, czyli agresywnych zachowań realizowanych za pośrednictwem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych z zamiarem wyrządzenia krzywdy drugiej osobie. Może to być wyzywanie, wyśmiewanie, straszenie, zamieszczanie w sieci kompromitujących zdjęć itp.Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content