W tym roku, wbrew tradycji, to 4 września stał się początkiem szkolnej nauki. Zebrani w kaplicy nauczyciele, rodzice i uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej zostali uroczyście powitani przez księdza dyrektora Jacka Kopcia. Po wprowadzeniu sztandaru zaśpiewaliśmy hymn państwowy, trzymając prawą dłoń na sercu. Następnie ksiądz dyrektor przedstawił wychowawców  poszczególnych klas i przywitał nowych uczniów, w tym nowoutworzoną klasę VII c, którą czeka ślubowanie w dniu patrona szkoły – św. Stanisława Kostki. Po wysłuchaniu listu pani minister edukacji Anny Zalewskiej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych. W końcu wszyscy z uśmiechami na ustach, pełni zapału i wrażeń wróciliśmy do domów.


 Skip to content