Informacje dla Maturzystów

Msza Św. w intencji przystępujących do matury – 4 maja (środa) godz. 7.30 w kaplicy szkolnej ( zaprasza ks. Prefekt )

4,5,6 maja 2022 ( środa, czwartek, piątek)

  • Do sali egzaminacyjnej zdający wnosi jedynie: dowód osobisty, przybory do pisania z czarnym wkładem, przybory wymienione w komunikacie CKE odpowiednio do zdawanego przedmiotu, chusteczki higieniczne.
  • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
  • Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
  • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w sali przydzielonej do pozostawienia niezbędnych rzeczy osobistych.

800  –  modlitwa w kaplicy szkolnej ( czwartek – 4.05, piątek – 5.05))

815  –  otwarcie pakietów w gabinecie ks. Dyrektora (przewodniczący ZN + 1 uczeń)

820  –  wejście do sali egzaminacyjnej (dotyczy sali teatralnej)

835 –  wejście do pozostałych sal egzaminacyjnych

850  – przypomnienie procedur obowiązujących na egzaminie

900   – rozdanie arkuszy,

  • Sprawdzenie kompletności arkuszy,
  • Zapoznanie się uczniów z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie,
  • Kodowanie prac, wpisywanie PESELU,
  • Zespół nadzorujący sprawdza poprawność kodowania,
  • Zapisanie na tablicy czasu trwania egzaminu,

 Egzamin o godz. 14.00

1345   –  wejście do sali egzaminacyjnej

PROCEDURY jak powyżej.

***********

W pozostałe dni egzaminu maturalnego uczniowie powinni być obecni w szkole najpóźniej o godz. 8.25 i odpowiednio o 13.25

***********

POWODZENIA!!!

Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content