dd96958ebd16aa7a8600b4779369ce06

22 października w ramach edukacji prozdrowotnej odbył się w naszej szkole „Festiwal warzyw i owoców”. Koordynatorkami festiwalu były wychowawczynie klas 0a,b. Tego dnia było niezwykle kolorowo. Uczniowie klas 0-III przywdziali niesamowite warzywno-owocowe przebrania w czterech barwach: pomarańczowej, czerwonej, żółtej i zielonej. Program  festiwalu składał się z  trzech części. Pierwszą z nich było wystąpienie pani Kingi Maciąg- Gralec – pediatry na oddziale diabetologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Dzieci dostały porcję wiedzy na temat zdrowych nawyków żywieniowych, utrwaliły zasady właściwego trybu życia. Druga część stworzyła możliwość pokazania zdolności uczniów oraz ich obycia ze sceną. Poszczególne klasy prezentowały się na scenie w tańcu, śpiewie, recytacji, a wszystko to związane było z bogactwem jesiennych plonów. Uczniowie z zapałem brali udział w konkursach słownych, obrazkowych, zgadywankach. Druga część zakończyła się podsumowaniem konkursu plastycznego Szkolnego Klubu Wiewiórka i Samorządu Szkolnego, w którym nagrodzono prace aż 20 uczestników.  Trzecią część oficjalnie otworzył Dyrektor Szkoły ksiądz mgr Jacek Kopeć. Klasy prezentowały i degustowały potrawy i przetwory z warzyw i owoców na czterech kolorowych stoiskach – straganach, to jest pomarańczowym, czerwonym, żółtym i zielonym. Tak radośnie i owocnie spędzony czas był możliwy dzięki współpracy nauczycieli wychowawców klas, nauczycieli świetlicy szkolnej oraz dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców i samych dzieci.Skip to content