a8226ffcdd908f84c1ef2f07ef752a28

KONKURS MATEMATYCZNY

 100 przykładów w 100 minut”

 Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI organizowany jest 31.10.2018 r konkurs matematyczny dla walecznych i odważnych uczniów klas V,VI  Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Cele konkursu:

· zainteresowanie uczniów matematyką,

· wyzwalanie aktywności i wytrwałości matematycznej,

· doskonalenie sprawności rachunkowej z wykorzystaniem własności działań na liczbach,

·  popularyzacja matematyki.

Regulamin konkursu

1.       Zasady konkursu:

·         w konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas V, VI SP.

·         konkurs polega na wykonaniu 100 przykładów w 100 minut.

·         uczeń nie może podczas konkursu używać korektora oraz urządzeń elektronicznych.

·         za każdy dobrze rozwiązany przykład uczeń otrzymuje 1 punkt, natomiast za nieprawidłowo rozwiązane działanie nie otrzymują punktów ujemnych.

·         maksymalna liczba punktów do zdobycia w konkursie to 100.

·         zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, która uzyska największą liczbę punktów.

2.       Termin

Konkurs odbędzie się 31 października 2018 r od godz.8.00  do godz.9.30.

3.        Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Szkolna Komisja Konkursowa dokona oceny prac i ogłosi wyniki. Zwycięzcy poszczególnych klas pamiątkowych dyplomów otrzymają ocenę celującą |
z matematyki (jako ocena cząstkowa).

W skład komisji wchodzą Panie:

·         Wicedyrektor Anna Pierzak

·         Renata Wąsowska  

·         Anna Kwiatek   

Organizator konkursu:

Anna Dąbrowska – Krawczyk                                                           Skip to content