Konkurs szkolny z okazji Dnia Ziemi

Zapraszamy uczniów naszego LO do udziału w szkolnym konkursie z okazji Dnia Ziemi. Poniżej zamieszczamy regulamin:

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z OKAZJI DNIA ZIEMI

 1. Organizatorem konkursu jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas I-III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach.

3. Cele konkursu:

         popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o naszym dziedzictwie naturalnym,

         zachęcanie do rozszerzenia wiadomości z nauk o Ziemi, georóżnorodności i wiedzy o środowisku,

         podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

         rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych,

         podnoszenie kompetencji informatycznych u uczniów,

         wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.

4. Konkurs będzie obejmował trzy etapy:

         etap I: uczniowie będą pisali test z zakresu geografii i fizyki; czas na rozwiązanie zadań testu będzie wynosił 45 minut;

         etap II:  uczniowie będą pisali test z zakresu biologii i chemii; czas na rozwiązanie zadań testu będzie wynosił 45 minut;

         etap III: pięciu uczniów z najlepszymi wynikami będzie musiało wykonać prezentację w programie Power Point z zadanego tematu z nauk o Ziemi.

5. O zwycięstwie w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych w trzech etapach.

6. Etap I odbędzie się 15 lutego 2021r., etap II odbędzie się 15 marca 2021r. etap III odbędzie się 19 kwietnia 2021r.(terminy mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy konkursu zostaną wcześniej powiadomieni).

7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu w sposób zdalny, za pomocą Testportalu.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 kwietnia 2021 r. Decyzje komisji są ostateczne.

9. Wręczenie nagród nastąpi 23 kwietnia 2012 r. (termin może ulec zmianie).

10. Chętni uczniowie mogą się zgłaszać do 20 stycznia 2020 roku, do p. prof. Joanny Treli.

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Komisję konkursową stanowią:

1.      p. prof. Joanna Nowek – nauczycielka biologii,

2.      p. prof. Marzena Małycha – nauczycielka geografii

3.      p. prof. Grażyna Mańkowska – nauczycielka fizyki

4.      p. prof. Joanna Trela – nauczycielka chemii

 

Zakres obowiązującego materiału uczniowie będą mieli udostępniony do 16 grudnia 2020 r.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

 

Życzymy powodzenia!Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content