24 listopada niezwykły widok zaskoczył uczniów i nauczycieli w szkole. Po korytarzach i schodach poruszał się sześciokołowy robot, przeznaczony do badań Marsa. Zaprezentował go dr inż. Paweł Łaski z Politechniki Świętokrzyskiej, zaproszony przez p. Teresę Izdebską na lekcję doradztwa zawodowego. Doradztwo to nowy przedmiot, prowadzony w klasach siódmych, który ma dać uczniom  orientację w różnych ścieżkach kariery zawodowej. Oprócz siódmoklasistów prezentację obserwowała też grupa licealistów o zainteresowaniach politechnicznych. Nasz gość (ten żywy, nie mechaniczny) przedstawił działania koła naukowego studentów Politechniki Świętokrzyskiej, którzy robota zbudowali. Mówił o wielkich perspektywach zawodów technicznych, podkreślał też znaczenie interdyscyplinarności, czyli współpracy specjalistów różnych dziedzin. Roboty nie są bowiem zabawkami mechanicznymi, lecz urządzeniami wykonującymi rozmaite prace według ściśle określonego zapotrzebowania. Mogą służyć do prac montażowych i budowlanych, do badań medycznych i badań podwodnych, do pobierania próbek gruntu z niedostępnych dla człowieka miejsc i do mnóstwa innych zadań. Dlatego w ich tworzeniu oprócz konstruktorów  uczestniczą eksperci z odpowiednich dziedzin. Dr Paweł Łaski, prezentując łazika marsjańskiego, przedstawił zarazem możliwości pasjonującej działalności oferowane przez Politechnikę Świętokrzyską – jedną z czołowych uczelni wyższych naszego regionu.


 Skip to content