Konkurs literacki

„MAŁY PISARZ”

 


TEMATY DO WYBORU:

Ø  Bajkowy galimatias – zmieniamy rozwinięcie i zakończenie znanej bajki.

Ø  „Moje wyjątkowe i niezapomniane spotkanie ze św. Mikołajem” – opowieść.

Ø  Opowieść wigilia lub bożonarodzeniowa.

REGULAMIN

1.      Konkurs adresowany jest do uczniów klas II-III uczęszczających do świetlicy szkolnej.

2.      Każdą klasę może reprezentować dowolna liczba uczniów.

3.      Gotowe prace należy dostarczyć do nauczyciela świetlicy – sala numer 2 lub 10.

4.      Każda praca powinna być podpisana na odwrocie kartki imieniem i nazwiskiem autora, klasą.

5.      Pracę można uatrakcyjnić poprzez dołączenie do niej ilustracji.

6.      Ocenie będzie podlega samodzielność, oryginalność, inwencja twórcza, wyobraźnia, poprawność językowa  i zgodność z tematyką.

7.      Prace należy składać do 20 listopada 2017 r.

8.      Organizator nie zwraca prac.

9.      Zwycięska praca będzie reprezentowała całą szkołę w międzyświetlicowym konkursie „MAŁY PISARZ”

10.  Złożenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej upowszechnianie przez organizatora i przyjęciem warunków regulaminu.

11.  O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje osobiście.

12.  Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz upominki. Zwycięzcy natomiast atrakcyjne nagrody.

CELE KONKURSU:

·         kształtowanie poczucia niesienie pomocy i wsparcia potrzebującym,

·         rozwijanie inwencji twórczej, wrażliwości i wyobraźni dziecięcej,

·         kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,

·         uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego,

·         prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Wszelkie  pytania prosimy kierować pod numer telefonu: 530 228 600 (nauczyciel świetlicy)Skip to content