Matura 2021 – informacje dla uczniów

Msza Św. w intencji absolwentów naszego liceum przystępujących do matury – 3 maja (poniedziałek) godz. 17.00 w kaplicy Jana Pawła II  przy ul. Wesołej ( zaprasza ks. Prefekt )

 

4,5,6  maja 2021 (wtorek, środa, czwartek)

 

·        Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

·        Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

·        Do sali egzaminacyjnej zdający wnosi jedynie: dowód osobisty, przybory do pisania z czarnym wkładem, przybory wymienione w komunikacie CKE odpowiednio do zdawanego przedmiotu, chusteczki higieniczne.

·        Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

·        Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

  • Przystępujący do matury przychodzą w maseczkach, czekając na wejście do szkoły zachowują odległość min. 1,5 m między sobą. Maseczki będzie można zdjąć w momencie rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

 

IIIA uczniowie o nr 1-16 wejście główne

815   wejście do szkoły, dezynfekcja rąk, pozostawienie rzeczy osobistych w s. 1

825   – wejście do sali egzaminacyjnej

 

IIIA uczniowie o nr 17 – 32 wejście boczne

815    wejście do szkoły, dezynfekcja rąk, pozostawienie rzeczy osobistych w Auli

825   wejście do sali egzaminacyjnej

 

IIIB uczniowie o nr 1-15 wejście główne

825    wejście do szkoły, dezynfekcja rąk, pozostawienie rzeczy osobistych w s. 2

835   wejście do sali egzaminacyjnej

 

IIIB uczniowie o nr 16 – 29 wejście boczne

825    wejście do szkoły, dezynfekcja rąk, pozostawienie rzeczy osobistych w s. J

835    wejście do sali egzaminacyjnej

 

Absolwenci z poprzednich lat

835 – wejście do szkoły, dezynfekcja rąk, pozostawienie rzeczy osobistych w sekretariacie

845   wejście do sali egzaminacyjnej

 

 

850  – przypomnienie procedur obowiązujących na egzaminie

900   – rozdanie arkuszy,

ü  Sprawdzenie kompletności arkuszy,

ü  Zapoznanie się uczniów z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie,

ü  Kodowanie prac, wpisywanie PESELU, umieszczenie naklejek na arkuszu.

ü  Zespół nadzorujący sprawdza poprawność kodowania,

ü  Zapisanie na tablicy czasu trwania egzaminu. 

 

***********

 

W pozostałe dni egzaminu maturalnego czyli od 7 maja uczniowie powinni być obecni w szkole najpóźniej o godz. 8.30

 

***********

 

POWODZENIA!!!Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content