0080a463fe80ff918435fca42c1e5cf8

W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbyły się w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Kielcach kolejne warsztaty  filmowe.  Młodzież  z czterech  szkół:  Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika oraz  Katolickiego  LO i Gimnazjum miała okazję w nich uczestniczyć.  Prowadzący zajęcia dr Karol  Jachymek – na co dzień adiunkt Uniwersytetu  SWPS, okazał się nie tylko entuzjastą  filmu, ale także znakomitym dydaktykiem, który za pomocą różnorodnych technik edukacyjnych i medialnych  wprowadzał młodzież w meandry wiedzy filmowej.  Zajęcia składały się z dwóch części.

Pierwsza, stanowiła wprowadzenie  do analizy i interpretacji filmu. W czasie tego warsztatu skupialiśmy  się przede wszystkim na umiejętności  odróżniania  analizy  od interpretacji. Uczyliśmy  się podstawowych pojęć z zakresu języka filmu, aby je funkcjonalnie stosować przy analizie  wybranych scen.  Niecodzienne były zadania, które wymagały wyjścia z sali i działań w innych przestrzeniach  budynku szkoły.

Część druga, poświęcona była filmowi  jako wizualnemu tekstowi kultury. W czasie tego warsztatu skupialiśmy się więc na analizie  kadru i poszukiwaniu w nim kompozycyjnego i stylistycznego sensu. Poszerzyliśmy obszar zainteresowań, wychodząc też poza film jako taki – uczyliśmy się bowiem również analizy plakatu, a także rozmawialiśmy o fotosach (na przykładzie Fototeki) i sposobach jej twórczego wykorzystania na lekcjach przedmiotowych.

Warsztaty bardzo wysoko ocenione przez uczestników, dawały nie tylko możliwość poszerzenia wiedzy filmowej, przygotowania do olimpiad i egzaminów, ale także były okazją do bardzo dobrej zabawy intelektualnej  z niełatwą przecież materią filmoznawczą.

                                                                                                    Anna KarpSkip to content