Odbiór Świadectw dojrzałości

Zawiadamiamy, że wręczenie świadectw dojrzałości odbędzie się 5 lipca (wtorek) o godzinie 10.00 w kaplicy szkolnej. Po odbiór świadectw dojrzałości należy zgłosić się z dowodem osobistym.

Świadectwo może odebrać osobiście ABSOLWENT lub inna pełnoletnia osoba, która posiada pisemne upoważnienie podpisane przez absolwenta. Tożsamość osoby upoważnionej musi zostać potwierdzona dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem wydanym przez Organ Administracji Państwowej. Wzór upoważnienia można znaleźć w internecie.

Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content