380c35e7666fa8347fceb47081fa6fee

Pod hasłem: Praca organiczna2.0 odbyła się 5 marca 2019 r. II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności. Tego dnia blisko siedmiuset młodych ludzi z całej Polski przystąpiło do konkursowych zmagań. 319 dwuosobowych zespołów biorących udział w eliminacjach szkolnych to niewątpliwy sukces pierwszej edycji turnieju dla młodych organiczników. Jego celem jest nie tylko przypomnienie idei przyświecającej dziewiętnastowiecznym pozytywistom, lecz także redefiniowanie jej na potrzeby XXI wieku i wprowadzenie na nowo w życie.

Dwuosobowy zespół z naszej szkoły w składzie: Klaudia Piotrowska i Kamil Marszałek zajął II  miejsce w województwie. Aby zwyciężyć uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat  pracy organicznej i pracy u podstaw, dokonań  wielkopolskich  społeczników:  Tytusa hr. Działyńskiego, Władysława Zamoyskiego, Marii Zamoyskiej i Jadwigi Zamoyskiej i historii  Zakładów Kórnickich. Także znajomość utworów podejmujących problematykę pozytywistyczną,  jak Lalka czy Siłaczka okazała się niezbędna.

Gratulujemy!                                                                Anna Karp

 Skip to content