Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej.
Kontakt: ks. Jacek Kopeć - dyrektor szkoły dyrektor@kostka-kielce.pl