W dniach 25 i 26 września odbyły się zajęcia czytelnicze dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej pt: „Moje pierwsze spotkanie z biblioteką – pasowanie na czytelnika”. Uczniowie poznali regulamin biblioteki, zasady poszanowania książki, sposób ułożenia książek na półkach oraz  korzyści płynące z czytania. Zapoznali się z takimi pojęciami jak regał, półka, autor książki, księga inwentarzowa, karta czytelnika, karta książki, księgozbiór. Z dużym zaangażowaniem i radością wzięli udział w zabawach sprawdzających znajomość bajek i wierszyków. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał pierwszą wypożyczoną książkę.


 

 Skip to content