0f99f1935cfcfcede02b3955eeb92a55

Zwieńczeniem wszystkich działań podjętych przez szkołę związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości jest podziękowanie od pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Dotyczy ono udziału szkoły w ogolnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” polegającej na zbiorowym odśpiewaniu przez uczniów i nauczycieli hymnu narodowego w dniu 9 lispada 2018 o godz. 11.11.Skip to content