045dade9606dcbb68805c016f182d708

29 listopada 2018 r. Delegacja młodzieży Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej wraz pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystościach upamiętniającch wybuch powstania listopadowego. Pod krzyżem powstańczym u zbiegu ulic Zagórskiej i Źródłowej, gdzie w 1831 r. rozstrzelani zostali powstańcy przez wojska rosyjskie odbyła się akademia na którą złożyła się prelekcja historyczna, przemówienia i część artystyczna. Na koniec uczestnicy złożyli wieńce i zapalili znicze przy pomniku.Skip to content