W dniu 15. 12. 2017 roku dzieci z klasy VI b uczestniczyły w zajęciach czytelniczych dotyczących kultury słowa w MBP Nr 12 pt: „Słowo się rzekło…”. Na wstępie uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy, w których razem naradzali się, odpowiadali na pytania i odgadywali zagadki. Konkurencje były bardzo atrakcyjne, sprawdzały wiedzę uczniów, ale także zapoznawały z nowymi pojęciami, jak: mufka, syfon, fajerka, monidło, gawroszka, tabakiera i inne. Dzieci w ciekawy sposób losowały pytania, poprzez rzucanie strzałkami do tarczy i odpowiadały z zasad gramatyki, pisowni i interpunkcji. Odgadywały także znaczenie związków frazeologicznych oraz brały udział w czytaniu krótkich tekstów z trudnymi wyrazami. W końcowej części spotkania podliczono zdobyte przez poszczególne zespoły punkty i wybrano przez dogrywkę zwycięzców. Wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki. Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie.

Zajęcia były bardzo ciekawe, pouczające i wywołujące wiele emocji.


 Skip to content