swieto_patrona_szkoly_lo

W poniedziałek 18.09.2017 obchodziliśmy święto Patrona naszej Szkoły świętego Stanisława Kostki. w tym dniu uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Liturgia była poprzedzona litanią do św. Stanisława Kostki. Mszę św. koncelebrowali: ks. dr Przemysław Kantyka, ks. Karol Zegan ks. Waldemar Wiśniowski oraz ks. dyr. Jacek Kopeć. Po homilii wygłoszonej przez ks. Przemysława Kantykę, która m. in. przybliżyła nam postać ks. bpa Augustyna Łosińskiego, inicjatora powstania w 1923 roku Męskiego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki, uczniowie klas I LO i VII C SP złożyli ślubowanie na historyczny sztandar szkoły. Ślubowali doskonalenie charakteru, sumienną pracę, a także pogłębianie wiary.Skip to content