swieto_patrona_gim

W poniedziałek,  18 września bieżącego roku przeżywaliśmy w szkole w wyjątkowy sposób uroczystość  naszego patrona – świętego Stanisława Kostki.

Ten szczególny dla naszej społeczności szkolnej dzień rozpoczęliśmy uroczystym przemarszem klas ulicami miasta za historycznym sztandarem szkoły. Podążaliśmy w kierunku Bazyliki Katedralnej, gdzie o godzinie 10.00 była sprawowana  Eucharystia pod przewodnictwem ks. dr hab. Przemysława Kantyki, profesora KUL. Punktem kulminacyjnym Mszy Świętej było złożenie na sztandar szkoły uroczystego ślubowania przez uczniów klas pierwszych liceum i klasy VII c szkoły podstawowej. 

W jubileuszowym roku dwudziestolecia reaktywowania szkoły z ambony Bazyliki Katedralnej popłynęła do nas  homilia księdza  profesora  Przemysława Kantyki, który przybliżył  zgromadzonym sylwetkę czcigodnego kapłana i pasterza, księdza  biskupa Augustyna  Łosińskiego, inicjatora idei powołania do życia w przedwojennych  Kielcach katolickich gimnazjów o profilu męskim i żeńskim, które w założeniu swoim miały  edukować i wychowywać młodzież w duchu  narodowym i religijnym. To dla nas  – uczniów i nauczycieli wychowawców Zespołu Szkół Katolickich – niezwykle cenne historyczne wspomnienie.

Foto – GaleriaSkip to content