Dnia 12 marca w ramach XXVI Tygodnia Kultury Języka w naszej szkole odbyły się „Szkolne Potyczki Czytelnicze”. Rywalizowali w nich uczniowie klas V-VI.  Drużyny składały się z dwuosobowych reprezentacji zespołów klasowych. Za całe przedsięwzięcie odpowiadały Pani Jolanta Fijałkowska i  Anna Czaja. W jury zasiadały Pani Dyrektor Beata Pytel, Pani Marta Piotrowska i Pani Renata Sabat. Turniej składał się z dwóch konkurencji. Pierwszym zadaniem było wzorcowe odczytanie wierszyka do gimnastyki języka. Kolejna konkurencja polegała na przeczytaniu tekstu i odpowiedzi na pytania wynikające z jego treści. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą sprawnością czytelniczą Zwycięskim zespołem okazali się reprezentanci klasy VIb Dominik Szumski i Wiktor Molęda.. „Szkolne Potyczki Czytelnicze” były doskonałą okazją zarówno do sprawdzenia swoich umiejętności językowych  jak i  dobrej zabawy.


 Skip to content