Szanowni Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV, V, VI i VII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w szkolnym konkursie wiedzy o Irlandii Północnej.

Konkurs odbędzie się w dniach 14-16 marca 2018r. na terenie szkoły. Organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego w naszej szkole.

Testy konkursowe będą testami wyboru. Zróżnicowany stopień trudności pytań oraz ich ciekawa formuła dostosowane są do różnych poziomów. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie – konkurs będzie miał charakter klasowy, między klasowy, następnie wyróżnieni zostaną uczniowie, którzy uzyskają najwyższe wyniki na wszystkich czterech poziomach. Przewidziana jest dogrywka dla uczniów o takich samych wynikach.

Materiał zawarty w konkursie to ogólna i szczegółowa wiedza o Irlandii Północnej.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione uczniom i ich rodzicom na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń w szkole oraz zwycięzcom w czasie wręczenia dyplomów i nagród.

REGULAMIN KONKURSU

1.       Organizatorami są nauczyciele uczący w Katolickiej Szkole Podstawowej.

2.       Konkurs ma zakres szkolny i przeznaczony jest dla uczniów klas IV, V, VI, VII szkoły podstawowej.

3.       Konkurs odbędzie się w dniach 14-16 marca br. we wszystkich klasach na wszystkich poziomach.

4.       Każdy uczeń obecny w szkole ma prawo wziąć udział w szkolnym konkursie.

5.       Uczniowie przystępują do konkursu w czasie swoich lekcji angielskiego.

6.       Konkurs jest bezpłatny.

7.       Test konkursowy składa się z 10-20 pytań w zależności od klasy. Do każdego pytania podane są 3-4 odpowiedzi A, B, C lub D. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

8.       Sumowane są tylko punkty za poprawne odpowiedzi, za błędnie zaznaczone odpowiedzi uczniowie nie uzyskują ujemnych punktów.

9.       Po zakończeniu konkursu nauczyciele zobowiązują się sporządzić listę uczniów wg wyników w poszczególnych grupach, następnie w klasach, potem między klasami, a w ostateczności najlepszych uczniów na poszczególnych poziomach.

10.   Dyplomy i nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną rozdane do końca marca 2018r.

Szkolni organizatorzy konkursu:

Katarzyna Bień

Anna Jurkiewicz

Krzysztof Jurkiewicz

Marta Kaczmarczyk

Małgorzata Pietrzykowska

Emilia Pobocha


 

 Skip to content