Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością dziecko czeka każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, przygodami. Czeka ono na dzień,  w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej. Dzień 13 listopada był takim dniem w naszej szkole. To właśnie w tym dniu uczniowie klas: I a  i I b złożyli przyrzeczenie, aby wstąpić w szeregi uczniów. Na uroczystość przybyło liczne grono gości. Powitaliśmy: Dyrekcję Szkoły – ks. Dyr. Jacka Kopcia i p. Dyr. Beatę Pytel, Prezesa Towarzystwa Szkoły Katolickiej p. Stanisława Bujaka, rodziców i wszystkich zgromadzonych gości. Uczniowie klas I zaprezentowali w Sali Teatralnej piękny program artystyczny, otrzymali życzenia od starszych uczniów naszej szkoły, po czym  dzieci przyrzekały być dobrymi uczniami i Polakami mając wzór św. Stanisława Kostki – patrona szkoły. Pasowania każdego pierwszaka dokonał Ks. Jacek Kopeć – Dyrektor Szkoły. Miłym akcentem dla każdego dziecka było otrzymanie legitymacji szkolnej i dyplomu pasowania. Zaś z rąk Prezesa Towarzystwa Szkoły Katolickiej p. Stanisława Bujaka dzieci otrzymały upominek w postaci rogów obfitości. Nie obyło się bez życzeń ze strony Dyrekcji Szkoły i upominku muzycznego od koleżanek ze starszej klasy.

 Na zakończenie uroczystości czekał na wszystkich gości słodki upominek.Skip to content