Cele konkursu:

1.       Propagowanie ekologicznego stylu życia.

2.       Pogłębianie wiedzy z zakresu recyklingu.

3.       Zapoznanie ze sposobami powtórnego wykorzystania odpadów.

4.       Kształtowanie aktywności i pomysłowości dzieci.

 

 

 

Regulamin konkursu:

1.       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-IV uczęszczających do świetlicy szkolnej.

2.       Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie stroju
z materiałów przeznaczonych do recyklingu. W tym roku tematem przewodnim jest „Gazetowy zawrót głowy”

3.       Wykonane stroje należy zaprezentować na VI Pokazie Mody Ekologicznej, który odbędzie się 29.11.2017r.

4.       Zgłoszenia należy dokonać do 25.11.2017r.
u wychowawców świetlicy.

5.       Obowiązkiem uczestnika jest wzięcie udziału
w próbie, która odbędzie się 28.11.2017 o godzinie 15.30.

6.       Powołane przez organizatorów Jury oceniać będzie:

·         Wykorzystanie materiałów przeznaczonych
do recyklingu

·         Prezentację/ogólne wrażenie

·         Nakrycie głowy

·         Dodatki (biżuteria, itp.).

7.       Ogłoszenie wyników odbędzie się 01.12.2017 po Mszy Świętej.


 Skip to content