Świętokrzyska Międzyszkolna Liga Szachowa na START

Turniej uczniowie będą rozgrywać z domu w związku z koniecznością dostępu do komputera każdego zgłoszonego ucznia.

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
10.10.2021 – 18.06.2022 r. – ONLINE – lichess.org
W skład II Świętokrzyskiej Międzyszkolnej Ligi Szachowej zaliczanych jest 8 turniejów online.
Zawody rozegrane zostaną z podziałem na 4 grupy wiekowe:
G R U P A Termin rozgrywek Godzina rozpoczęcia
I rundy
Grupa A Zerówka oraz klasy I-III 1. 12.10.21 online
2. 08.11.21 online
3. 09.12.21 online
4. 10.01.22 online
5. 07.02.22 online
6. 10.03.22 online
7. 11.04.22 online
8. 16.05.22 online
10:00
Grupa B klasy IV-VI
Grupa C klasy VII-VIII
Grupa D klasy ponadpodstawowe
GRUPA A, B, C, D
(wybrani zawodnicy)
TURNIEJ FINAŁOWY
18.06.22 stacjonarnie /
online
10:00
WPISOWE DO ZAWODÓW
Turniej bez opłaty startowej.
WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju mogą wziąć udział dzieci i młodzież ucząca się w systemie dziennym w placówkach oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego – po spełnieniu następujących wymogów formalnych:
1. zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na konkretnej podstronie:
https://liblink.pl/sZG58vz8hX
2. zarejestrowanie się na portalu lichess.org
3. dołączenie na platformie lichess.org do klubu stosownego do danej kategorii wiekowej
(link dostępny będzie do 10.10.2021 na stronie szachowa-akademia.pl/liga
4. dołączenie na platformie lichess.org do turnieju stosownego do danej kategorii wiekowej
(link dostępny będzie do 10.10.2021 na stronie szachowa-akademia.pl/liga
5. zapoznanie się z zasadami i systemem rankingowym miejsca rozgrywek (lichess.org)

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Szachową imprezę przeprowadzimy za pośrednictwem profesjonalnych narzędzi
internetowych.
Tempo gry 10 minut dla zawodnika na partię.
System kojarzeń – szwajcarski na dystansie 9 rund.
Kojarzenia oraz kolejność na liście startowej określona zostanie wg rankingów i zasad
miejsca gry (lichess.org).
Przed każdym turniejem online należy dołączyć na platformie lichess.org do Klubu
stosownego do danej kategorii wiekowej (link dostępny będzie od 1.10.2021 na stronie
szachowa-akademia.pl/liga
W dniu rozgrywek należy na platformie lichess.org dołączyć do turnieju najpóźniej do
godziny 9:50- spóźnienie może skutkować brakiem możliwości udziału w tym turnieju.

INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są przestrzegać zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób
trzecich oraz brak korzystania z silników komputerowych bądź innego wsparcia w trakcie
rozgrywanych partii
Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z tych i kolejnych zawodów za używanie
niedozwolonego dopingu, po uprzednim przeanalizowaniu jego partii, oraz ma prawo do
podania tego faktu do publicznej wiadomości.
Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty-Cheatingowej – do 7 dni po każdym
turnieju online na stronie szachowa-akademia.pl
Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.
Zgłoszenie do turnieju oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, w szczególności zdjęć, materiałów
filmowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych oraz zapisów
rozegranych partii dla celów archiwalnych.
Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym sprzętem,
dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane,
Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją zapisów Komunikatu
Organizacyjnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści
niniejszego komunikatu i regulaminu

Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content