Dyrekcja oraz opiekun Szkolnego Koła Fotograficznego – mgr Magdalena Miążek

zapraszają uczniów klas 0 – VIII  do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym z okazji Dni Fotografiki – „Świętokrzyska zima w obiektywie”

 

CELEM NASZEGO KONKURSU JEST:

  • zainteresowanie fotografiką dziecięcą i młodzieżową
  • rozwijanie kreatywności artystycznej
  • popularyzacja techniki wykonywania zdjęć

 

REGULAMIN KONKURSU

1.         Szkoła może zgłosić do konkursu max 3 uczniów, którzy wykonali zdjęcia przedstawiające świętokrzyski zimowy krajobraz.

2.         Fotografie w formacie A4 powinny być naklejone na kolorowy karton o formacie A3. Na odwrocie pracy należy umieścić wydrukowane dane: imię, nazwisko ucznia i opiekuna, klasa oraz nr szkoły.

 

3.         Prace oraz zgody rodziców należy dostarczyć do dnia 20.02.2019 r.  na adres naszej szkoły: 

Katolicka Szkoła Podstawowa

ul.św. Stanisława Kostki 17

25-341 Kielce

kontakt: Magdalena Miążek 608 306 815

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz.Urz. UE. L nr 119, str1) srt.4 pkt11, art.7

 

Zgoda rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby Konkursu Fotograficznego organizowanego przez Katolicką Szkołę Podstawową

im. św. Stanisława Kostkę w Kielcach, który odbędzie się 28.02.2019r. o godz. 10.00. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:

1)  dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu,

2)  wizerunek może być udostępniony na stronie internetowej szkoły.

 

 

                                      ……………………………

 

                                        Podpis rodzica/opiekuna

 Skip to content