623b1edfe6e5197f9a8433ce396c9f4e

Uczniowie naszej szkoły już po raz 7 brałi udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, który obchodzono 4 października. Po raz pierwszy do akcji zostali włączeni nauczyciele wychowania fizycznego Pani Justyna Gozdek i Pan Marcin Chamera, którzy współpracowali z głównym koordynatorem i  pomysłodawcą przedsięwzięcia Panią Anną Dąbrowską–Krawczyk. Celem nadrzędnym akcji, jak co roku, było pokazanie uczniom nowoczesnych, przyjaznych i niestandardowych form uczenia się tabliczki mnożenia, która jest potrzebna w codziennym życiu. Taki sposób organizowania nauczania niweluje stres, bariery i buduje przyjazną atmosferę szkolnej społeczności. Zajęcia dostosowano do możliwości percepcyjnych uczniów poszczególnych klas. Odbyły się symultanicznie w różnych miejscach szkoły m.in.: W sali teatralnej uczniowie klas VI wraz z Panią Katarzyną Sokalską, doskonalili tabliczkę mnożenia grając w matematyczne gry planszowe. Należy podkreślić, że materiały dydaktyczne zostały przygotowane przez uczniów gimnazjum przy merytorycznym wsparciu organizatorki projektu, Pani Anny Dąbrowskiej-Krawczyk. Wykonanie pomocy dydaktycznych miało walor edukacyjny i integracyjny.  

2.       Uczniowie klas trzecich, wraz ze swoimi wychowawcami, ćwiczyli tabliczkę mnożenia rozwiązując łamigłówki matematyczne, grając w różne gry oraz biorąc czynny udział w zabawach doskonalących liczenie.  Podczas przerw uczniowie klas Va i VIIb  pod okiem Pani Renaty Wąsowskiej, jako Patrole i Komisje Egzaminacyjne, pytali z tabliczki mnożenia swoich nauczycieli i kolegów. Uczeń chcący zdać egzamin podchodził do przygotowanego wcześniej stolika, przy którym znajdowała się komisja, następnie wyciągał z koszyka los rachunkiem do obliczenia. Uczeń, który poprawnie wykonał wszystkie zadania – otrzymywał tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia” wraz z symboliczną legitymacją.  Uczniowie klasy Vb  pod opieką pani Anny Kwiatek udali się do pobliskiego parku. Tym razem to oni egzaminowali z tabliczki mnożenia przypadkowo spotkane osoby. Towarzyszyły im kolorowe transparenty z hasłem przewodnim: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. W hali sportowej uczniowie klas IV i V utrwalali tabliczkę mnożenia wykonując ćwiczenia fizyczne. Ta forma zajęć, zorganizowana wraz z nauczycielami wychowania fizycznego, okazała się największą atrakcją tegorocznego „Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia”. Nauczyciele wraz z organizatorką akcji przygotowali tor przeszkód ze stacjami, na których uczestnicy musieli się zatrzymać, aby rozwiązć przykład. Zaciętej rywalizacji towarzyszyły żywe emocje dobra zabawa. Na zakończenie, wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne medale. Tegoroczny „Dzień Tabliczki Mnożenia”, obchodzony w naszej szkole, należy uznać za niezwykle udany.Skip to content