dae3b7005bc4a7c9642e7ec91edcb1c0

Dziś 25 maja 2019 r. nasz absolwent – Mateusz Szostak  – przyjął  święcenia kapłańskie z rąk biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego. Był on jednym spośród siedmiu diakonów diecezji kieleckiej.

Podczas uroczystej Mszy św.  Pasterz naszej diecezji zwrócił się  do nowych kapłanów z apelem: – Nie bójcie się iść i nieść Chrystusa w każde środowisko, aby wszyscy poczuli jego miłosierdzie i odkupieńczą miłość. Po homilii odbył się piękny i bardzo bogaty obrzęd święceń kapłańskich. Uroczyście odśpiewano Hymn do Ducha Świętego i Litanię do Wszystkich Świętych. Bardzo poruszająca  była modlitwa leżących  krzyżem przed ołtarzem diakonów. Po niej nastąpił kulminacyjny  moment –  nałożenie rąk przez Biskupa na neoprezbiterów i namaszczenie ich.  Msza Święta w bazylice katedralnej stała się dla nich jednocześnie pierwszą, którą koncelebrowali jako nowi kapłani.

Po uroczystości nastąpił moment osobistych spotkań z nowo wyświęconym Księdzem. Gratulacje i zapewnienia o modlitwie popłynęły ze strony licznie przybyłych gości, wśród których nie zabrakło dyrekcji naszej szkoły i nauczycieli oraz – co najważniejsze – kolegów z klasy.

Ks. Mateusz Szostak, udzielając wywiadu  dla Radia eM Kielce, wyznał:

 – To wielkie święto i przełomowe wydarzenie w moim życiu, bo Kościół uznał mnie za godnego wejścia na drogę kapłaństwa i mam nadzieję, że będzie to również droga do świętości. Sześć lat w seminarium było wspaniałą formacją duchową i intelektualną. Teraz trzeba robić to, do czego nas pośle biskup i trzeba być temu wiernym. Chciałbym robić to najlepiej, jak umiem i wierzę, że Duch Święty da mi siłę i mądrość do wypełniania swoich zadań.

Drogi Nasz Księże Mateuszu, życzymy wytrwałości i wierności na wymagającej kapłańskiej drodze!  Niech Cię prowadzi Duch Święty!

 Skip to content