22 marca br. wszyscy uczniowie Katolickiego Liceum oraz klas 3c i 3d Katolickiego Gimnazjum   mieli okazję  gościć uczniów ze szkoły Tichon HaMoshava z miejscowości Zichron Yaakov z   Izraela. Ponad stu pięćdziesięciu Izraelczyków   przekroczyło progi naszej szkoły, by  po raz szósty wziąć udział we wspólnych warsztatach z polską młodzieżą w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pt. Zachować pamięć – Historia i kultura dwóch narodów.

Podczas powitania w kaplicy, szczególnie podkreślona została wartość edukacyjna warsztatów, których głównym celem jest, jak powiedział Ksiądz Dyrektor Jacek Kopeć, „budowanie mostów”  pomiędzy polską i izraelską młodzieżą. Jako wprowadzenie do  zajęć warsztatowych pokazaliśmy naszym izraelskim przyjaciołom  walkę Polaków o niepodległość  w okresie 1939 – 1945, a także w latach 1945-1989, aż do odzyskania pełnej suwerenności kraju. Ogromne wrażenie na naszych izraelskich gościach zrobiła również projekcja filmu „Miasto ruin”, przedstawiającego obraz zbombardowanej po Powstaniu Warszawskim, Warszawy… Uczniowie, z pełnym zaangażowaniem, pracowali następnie nad  wierszami Wisławy Szymborskiej pt. „Dłoń” oraz „Wszelki wypadek”. Warsztaty zakończyły się wspólnym odtańczeniem poloneza, tańca belgijskiego oraz … tańca izraelskiego.

Tych niepozornych parę godzin okazało się – już po raz szósty– cenną lekcją tolerancji. Pomógł w tym na pewno ostatni warsztat, związany z poetyką polskiej noblistki, Wisławy Szymborskiej i z hasłami, dobrze znanymi w każdym języku. Wojna, strach, smutek, wolność, wybór, rodzina … Zadziwiające jest to, jak, mimo dzielących różnic etnicznych, młodzież z całego świata w podobny sposób wyraża swoje uniwersalne emocje i pragnienia.

Zdaniem nauczycieli polskich i izraelskich, a także uczniów obu szkół biorących udział w projekcie, warsztaty były bardzo udane (co bez wątpienia pokazują zdjęcia) i z pewnością poprawiły, nieco napięte ostatnio, relacje pomiędzy naszymi narodami. A ja, jako anglistka i zarazem koordynatorka projektu, cieszę się również z tego, że, dzięki temu spotkaniu nasi uczniowie nieco pokonali swoje bariery językowe i zobaczyli, że język angielski jest lingua franca współczesnego świata.

 Zdjęcia – GaleriaSkip to content