TOWARZYSTWO SZKOŁY KATOLICKIEJ w Kielcach swoją tradycją sięga roku 1923.  Wówczas Biskup Kielecki Augustyn Łosiński powołał do istnienia Towarzystwo Opieki nad Gimnazjum Katolickim w Kielcach,  dzięki któremu w tym samym roku powstało Gimnazjum imienia Św. Stanisława Kostki. Od 1933 roku nastąpiła zmiana nazwy na Towarzystwo Szkoły Katolickiej. Opiekę nad gimnazjum i  liceum Towarzystwo roztaczało do 1939, w którym to roku przekazało szkołę Biskupowi Kieleckiemu.

Ponownie Towarzystwo Szkoły Katolickiej wznowiło działalność w 1990 r.  Podejmowane działania w tym czasie miały na celu reaktywowanie katolickiej szkoły w Kielcach.

W roku 1997 Towarzystwo Szkoły Katolickiej założyło Katolicką Szkołę Podstawową oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach. W 2000 roku Towarzystwo przekazało  prowadzenie szkół Diecezji Kieleckiej.

Od 2010 r. Towarzystwo posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i nadal wspiera uczniów i katolicką edukację.Skip to content