28  lutego 2019 roku w Katolickiej Szkole Podstawowej odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny dla klas 0 – III i IV – VIII pt: „Świętokrzyska zima w fotografice dziecięcej i młodzieżowej”. W tym artystycznym wydarzeniu wzięli udział uczniowie z dziewięciu szkół podstawowych: SP nr 2, SP nr 33, SP nr 8, SP nr 5, SP nr 27, SP nr 12, SP nr 19, Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek i Katolicka SP. Dzieci i młodzież prezentowały  swoją wrażliwość na piękno przyrody poprzez dzieła sztuki w formie zdjęć.

Jury w składzie: p. Urszula Dyraga, p. Mariola Kowalczyk, p. Krzysztof Zarzycki i p. Andrzej Borys po intensywnej naradzie ogłosiło werdykt konkursu.

Wśród młodych fotografów w kategorii klas 0 – III znalazł się uczeń naszej szkoły – Tadeusz Wilk, który otrzymał II miejsce. Gratulujemy.

Konkurs Fotograficzny zorganizowała i prowadziła pani Magdalena Miążek. Patronat objął  i ufundował nagrody Zarząd Towarzystwa Szkoły Katolickiej. DziękujemySkip to content