KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA we współpracy z MUZEUM ZABAWEK

organizuje XIV  MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS  JASEŁEK I  PRZEDSTAWIEŃ  WIGILIJNYCH

                

Katolicka Szkoła Podstawowa wierna ideałom i tradycjom kultury polskiej  i chrześcijańskich korzeni organizuje  Konkurs Jasełek i Przedstawień Wigilijnych, którego celem jest rozwijanie wrażliwości muzycznej i teatralnej oraz  zainteresowanie uczniów szkół podstawowych Polską tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia. 

             Cele:

  • upowszechnianie i popularyzowanie bogactwa tematyki Świąt Bożego Narodzenia
  • rozwijanie aktywności artystycznej związanej z przeżywaniem okresu kolędowego
  • umożliwienie zespołom twórczej konfrontacji
  • rozpowszechnienie formy Jasełek wśród dzieci szkół podstawowych.

 

                         REGULAMIN KONKURSU

 

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkola i szkół podstawowych. 

 2.  Zgodnie z sugestiami,  prezentacje mogą być w jednej grupie wiekowej lub łączone z klas 

       młodszych 0-III  i starszych z IV-VIII z  przewagą uczestników z danej grupy.

      W przypadku braku wyraźnego określenia na grupę wiekową  lub w przypadku, kiedy

       uczestników z danej grupy wiekowej jest niewystarczająco ( minimum 4), Jury będzie

       oceniać bez podziału na kat. wiekową.  

 3. Szkoła może wystawić jeden lub dwa zespoły .

 4. Ze względu na lokalizację : salę ze sceną –  nie ma bariery ilościowej uczestników.

5. Forma występu dowolna, ale zgodna  z tematem w założeniu głównym.

    Optymalny czas prezentacji  30 – 40 minut   

 6. Organizatorzy zapewniają:  dekorację – ogólny wystrój sceny/ dopuszczalne

    własne drobne rekwizyty lub elementy dekoracyjne przenośne/, nagłośnienie :

    mikrofony, sprzęt muzyczny: magnetofon, odtwarzacz CD, syntezator.

 7. Kryterium oceny:

    * układ programu i jego spójność

  * interpretacja

  * ogólny wyraz artystyczny

  * emisja głosu i dobór repertuaru / dotyczy występujących kolęd i pastorałek/

  * stroje i elementy gry aktorskiej

 8. Prezentacje oceniać będzie profesjonalne Jury.

 9. Zgłoszenia  na wypełnionej karcie  przyjmowane będą w terminie  do  15.01.2019 r.

     Planowany konkurs odbędzie się     01.02.2019 r. g. 9.00                    

10. Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane: pełną nazwę szkoły,

      imię i nazwisko opiekuna/ów, (koniecznie telefon kontaktowy – komórka)

      nazwę grupy i liczbę wykonawców, ewentualnie  tytuł przedstawienia, czas trwania oraz

     zapotrzebowanie na sprzęt. Osoba odpowiedzialna: Barbara Barwińska , tel. 600-950-970

                               e-mail: barbara-art@ o2.pl ,

11.  O dokładnym terminie prezentacji  powiadomimy uczestników telefonicznie .    

12. Grupy teatralne otrzymają dyplomy okolicznościowe , każdy z opiekunów podziękowanie

Organizatorzy i pomysłodawcy konkursu: mgr Barbara Barwińska,  mgr Magdalena Miążek

 

pobierz kartę zgłoszeńSkip to content