ZMARŁ NAJSTARSZY ABSOLWENT GIMNAZJUM I LICEUM im. św. Stanisława Kostki

ZMARŁ NAJSTARSZY ABSOLWENT GIMNAZJUM I LICEUM im. św. Stanisława Kostki w Kielcach Ks. Prałat dr EDWARD CHAT (ur. 05.01 1923 r., zm. 26 01. 2021 r.) .

Przeżył 98 lat w tym 71 lat kapłaństwa.

W roku 1936 zdał egzamin wstępny do Gimnazjum św. Stanisława Kostki w Kielcach i rozpoczął naukę w I klasie. Naukę kontynuował podczas niemieckiej okupacji na tajnych kompletach. W 1945 r. zdał maturę w „Kostce” i rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownych w Kielcach. Pracował jako wikariusz w parafii Łopuszno przez 5 lat a następnie został skierowany na studia doktoranckie z teologii dogmatycznej. W latach 1958 – 1977 był ojcem duchownym w Seminarium Duchownych. Po wyjeździe do RFN odbył na uniwersytecie w Bonn studia z religiologii, które ukończył drugim doktoratem. Po powrocie do Polski w 1982 r. ks. Edward Chat został mianowany proboszczem w parafii katedralnej w Kielcach aż do roku 1996, gdy przeszedł na emeryturę.

Jako absolwent „Kostki” włączył się działalność reaktywowanej szkoły i będąc członkiem Towarzystwa Szkoły Katolickiej wspierał jej działalność.

Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego zostanie odprawiona
w piątek, 29 stycznia 2021 r. o godz. 10.30 w Bazylice Katedralnej w Kielcach.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek, 29 stycznia 2021 r. o godz. 14.00 w kościele rodzinnym ks. Edwarda Chata w Dłużcu  (diec. sosnowiecka), gdzie zostanie pochowany.

Ks. Edward Chat był nestorem kapłanów Kieleckich. Obecnie najstarszym prezbiterem diecezji jest ks. Jan Mazur (l. 96), również absolwent Kostki (matura 1949).

https://www.niedziela.pl/artykul/101609/nd/Ks-Edward-Chat-wszystkim-brat

https://www.diecezja.kielce.pl/zmarl-ks-edward-chat-najstarszy-ksiadz-naszej-diecezji

https://emkielce.pl/kosciol/pozegnalismy-ksiedza-edwarda-chata
Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content