Awangardowy montaż znaczeń

W czwartek 25 lutego 2021r. odbyły się w ramach programu Filmoteki Szkolnej warsztaty online pt. ,,Chodźmy w Tango! Awangardowy montaż znaczeń”. Wzięły w nich udział grupy filmowe z klas IIA i IID LO. Mieliśmy okazję zapoznać się z pojęciem awangardy, które zostało nam przybliżone na przykładach z literatury, filmu i sztuki. Poznaliśmy najważniejsze nurty awangardowe, w tym malarstwo takich artystów, jak np. Salvadora Dali, Picassa, Bunuela czy Malewicza. Prowadzący omówił z nami nurty awangardowe w sztuce. Rozpoczęliśmy od impresjonizmu, który zapoczątkował odejście od typowych przedstawieniowych form w sztuce. Przypomnieliśmy sobie także takie nurty jak: ekspresjonizm, abstrakcjonizm czy futuryzm, interpretowaliśmy słynne obrazy, np. „Krzyk” Edwarda Muncha. Obejrzeliśmy także fragmenty filmu pt. „Gabinet doktora Caligari”. Wywarł on na nas duże wrażenie z powodu niespotykanej estetyki i niezwykle ekspresywnej gry aktorów. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z nurtem ekspresjonizmu niemieckiego w filmie, który – jak się okazało- poprzedził wybuch nazizmu w Niemczech. Zaciekawiłam się tym tematem i z pewnością w wolnej chwili poszukam więcej informacji i zgłębię wiedzę o tym zagadnieniu. Następnym interesującym nurtem w sztuce był surrealizm. Poznaliśmy twórczość Salvadora Dali i jego postrzeganie świata, oparte na teorii Zygmunta Freuda – na marzeniach sennych i koncepcji odkrywania w sztuce podświadomości artysty. Za przykład filmowego surrealizmu posłużył kontrowersyjny „Pies andaluzyjski”. Szczególne wrażenie wywarła na mnie słynna scena rozcinania oka, która okazuje się mieć znaczenie symboliczne – jest zachętą dla odbiorcy do otworzenia umysłu i wyzbycia się schematycznego i logicznego spojrzenia na świat. Kolejnym ważnym filmem awangardowym okazał się rosyjski film Siergieja Eisensteina. Mocne wrażenie zrobiła na mnie scena z „Pancernika Potomkina” zrealizowana na odeskich schodach, a szczególnie moment toczenia się wózka z dzieckiem ze schodów. Zaskoczyło mnie to, w jak wielu filmach znajduje się ten popularny motyw, który pojawił się po raz pierwszy właśnie w tym filmie. Zwieńczeniem warsztatów była rozmowa o oscarowym „Tangu” Zbigniewa Rybczyńskiego. Dowiedzieliśmy się o tym, że mimo tak płynnej animacji, która wydaje się, że musiała być zrealizowana komputerowo, montaż był wykonany ręcznie. Ta krótka produkcja jest niezwykle trudna montażowa i bogata w symbole i nawiązania do literatury. Nie dziw, że dostała Oskara. Całe warsztaty byłe niezwykle ciekawe. Poznaliśmy nowe nurty i poszerzyliśmy już posiadaną wiedzę o nowe informacje. Mimo bariery, którą stwarzał dystans internetowy i prowadzenie warsztatów online, chętnie angażowaliśmy się w dyskusję, dzięki czemu mieliśmy okazję do lepszego zrozumienia omawianego zagadnienia. Uważam, że te warsztaty ubogaciły nas i przybliżyły nam kwestię niełatwego do interpretacji tematu, jakim jest sztuka awangardowa. Zachęciły nas do dalszego poznawania historii kina i dokładniejszego przyjrzenia się dziełom przedstawionym na warsztatach. Aleksandra Mikołajczyk i Jagoda Posłowska IID LOSpodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content