Etap wojewódzki Dyktanda Niepodległościowego

Informujemy, że etap wojewódzki Konkursu Dyktando Niepodległościowe odbędzie się w środę 10 marca 2021 o godzinie 13.00. Dzień przed konkursem w panelu koordynatora zostaną zamieszczone poufne teksty dla trzech kategorii wiekowych uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Wcześniej w panelu koordynatora zostaną również opublikowane formularze do pisania Dyktanda. Tym razem nie ma konieczności kodowania prac. Na pracy należy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela i opatrzyć pieczątką szkoły.

Po napisaniu dyktanda prosimy Komisję Szkolną o zeskanowanie prac i przesłanie ich w tym samym dniu (10.03.2021r.) na adres mailowy sekretariat@kostka-kielce.pl, oraz o wysłanie tradycyjną drogą pocztową oryginałów prac (data stempla pocztowego: 10.03.2021 r.). Oryginały można też dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu szkoły w dniu 10.03.2021 do godz. 15.30.

Wyniki punktowe uzyskane przez uczniów dla poszczególnych województw oraz listę uczniów z najlepszymi wynikami w Polsce zostaną ogłoszone 29 marca br.Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email