Etap wojewódzki Dyktanda Niepodległościowego

Informujemy, że etap wojewódzki Konkursu Dyktando Niepodległościowe odbędzie się w środę 10 marca 2021 o godzinie 13.00. Dzień przed konkursem w panelu koordynatora zostaną zamieszczone poufne teksty dla trzech kategorii wiekowych uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Wcześniej w panelu koordynatora zostaną również opublikowane formularze do pisania Dyktanda. Tym razem nie ma konieczności kodowania prac. Na pracy należy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela i opatrzyć pieczątką szkoły.

Po napisaniu dyktanda prosimy Komisję Szkolną o zeskanowanie prac i przesłanie ich w tym samym dniu (10.03.2021r.) na adres mailowy sekretariat@kostka-kielce.pl, oraz o wysłanie tradycyjną drogą pocztową oryginałów prac (data stempla pocztowego: 10.03.2021 r.). Oryginały można też dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu szkoły w dniu 10.03.2021 do godz. 15.30.

Wyniki punktowe uzyskane przez uczniów dla poszczególnych województw oraz listę uczniów z najlepszymi wynikami w Polsce zostaną ogłoszone 29 marca br.Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content