„O konsekwencjach nienawiści w świetle Biblii” mówił 28 października br. w  na spotkaniu z licealistami w Katolickim LO im. św. Stanisława Kostki  w Kielcach  licencjonowany coach  o. Wojciech Jędrzejewski OP, a  dla wybrańców przeprowadził  jeszcze warsztaty coachingowe.

Spotkanie stanowiło  znakomitą podbudowę merytoryczną do realizacji filmu konkursowego pod hasłem „Przeciw mowie nienawiści” w ramach projektu „Lubię, szanuję , wybieram odpowiedzialnie”.

Projekt jest adresowany do uczniów trzech etapów edukacyjnych SP, gimnazjum i LO. Dla każdej grupy wiekowej przewidziano inną formę realizacji filmowej: animację, reklamę społeczną i film fabularny lub dokumentalny.

Celem konkursu jest   popularyzacja pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży, budowanie wspólnoty w oparciu o ideę poszanowania godności drugiego człowieka  i miłości bliźniego oraz uwrażliwienie  na problemy relacji międzyludzkich i sytuację młodych  w świecie. Realizacja projektu przyczyni się do uwrażliwienia młodzieży na przejawy poniżania drugiego i do większej powściągliwości w słowach, gestach i czynach.

Anna Karp

Liderka Filmoteki SzkolnejSkip to content