4 kwietnia 2019 roku uczniowie klas młodszych obchodzili w szkole „Dni Ziemi”. Z tej okazji dzieci ubrane w zielone stroje uczestniczyły w spotkaniu z panią „Ekolog” Magdaleną Bieńką – Michalik – pracownikiem Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. W czasie ciekawego opowiadania słuchacze dowiedzieli się, które zwierzęta chronione występują na terenie województwa świętokrzyskiego. Wychowankowie zapoznali się również z wyglądemi sposobem życia popielicy. Na pamiątkę uczniowie otrzymali od miłego gościa pięknie ilustrowane książeczki związane z omawianym zagadnieniem. Pani „Ekolog” obiecała wszystkim dzieciom i nauczycielom, że odwiedzi naszą szkołę za rok.Skip to content